nabiciwbrebank.pl / nabiciwmbank.pl / nabiciwmultibank.pl - Nabici w mBank (Nabici w BRE Bank / Nabici w Multibank) - Forum klientów mBanku i Multibanku posiadających kredyt hipoteczny sprzed września 2006

Kim jesteśmy, o co nam chodzi

Walczymy o uczciwe traktowanie nas przez zarząd jednej z największych grup finansowych w Polsce i Europie. Bank, który z definicji jest instytucją zaufania publicznego, utracił nasze zaufanie. Postaramy się pokrótce wytłumaczyć, dlaczego.

Użytkownicy tego forum to osoby, które skorzystały z oferty kredytowej mBanku i MultiBanku. Obie te marki należą do BRE Bank S.A.
Większość z nas zawarła z jednym z tych banków umowę kredytową. Stało się to przed wrześniem 2006 r. Ta data jest ważna, ponieważ do września 2006 r. bank (zarówno mBank jak i MultiBank) stosował w umowach nieprecyzyjny zapis o wysokości oprocentowania kredytu. Jest ono ustalane decyzją zarządu (Wzór umowy).

Chodzi o kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Wysokość naszej comiesięcznej raty zależy od kursu tej waluty, a także od aktualnej stawki LIBOR 3M. Niezorientowanym wyjaśniamy, że to wskaźnik zależny od wysokości stóp procentowych ustalonych przez Szwajcarski Bank Narodowy.

Tak więc:
  • Wartość franka w stosunku do złotego rośnie - płacimy większe raty.
  • Wartość LIBOR 3M rośnie - płacimy większe raty.
Podpisując umowy kredytowe, byliśmy świadomi tego ryzyka.

Gdy wskaźnik LIBOR 3M rósł, zarząd banku podnosił oprocentowanie naszych kredytów. Nikt nie miał pretensji do zarządu. Ale od swojego szczytowego poziomu (3,25 %) w październiku 2008 r., LIBOR 3M systematycznie spada. Obecnie wynosi 0,40 %.
Tymczasem bank nie zdecydował się obniżyć oprocentowania naszych kredytów (poza jedną symboliczną obniżkę o 0,25 pp). Większość z nas ma oprocentowanie zawyżone przeciętnie o 2,0-4,0 proc. Bardzo szczegółowe wyliczenia znajdują się tu:


Nie zgadzamy się na to.

Czujemy się potrakowani nieuczciwie. Dlatego zdecydowaliśmy się walczyć o swoje prawa m.in. działając na tym forum. Znajdziecie tu Państwo wszelkie informacje opisujące nasze zmagania mBankiem i MultiBankiem.

Działamy zaledwie od stycznia 2009 r. W niespełna pół roku na forum zarejestrowało się prawie 2,5 tys. użytkowników. Kolejnych kilka tysięcy przegląda nasze posty bez rejestracji.

Nie jesteśmy frustratami, furiatami, ani zgorzkniałymi malkontentami. Staramy się jak najmniej narzekać, jak najwięcej działać. Traktujemy nasz problem bardzo poważnie, ale nie przeszkadza nam to szanować pracowników mBanku i MultiBanku. Unikamy inwektyw i pilnujemy, by nasz przekaz był merytoryczny, ale też nie pozbawiony odrobiny subtelnego humoru.

Co zrobiliśmy do tej pory?
  • Zawiadomiliśmy UOKiK i KNF co zaowocowało wszczęciem postępowania z urzędu i pozwem sądowym.
  • Członkom zarządu BRE Banku wysłaliśmy internetowe kartki z życzeniami z okazji świąt wielkanocnych.
  • Oklejamy prywatne samochody hasłami wyrażającymi naszą o opinię o mBanku i MultiBanku.
  • Aktywnie korzystamy z serwisu Blip.pl
  • A teraz ruszyliśmy z bezprecedensową kampanią reklamową w trzech dużych miastach. Nasze banery zostały zainstalowane na mobilnych tablicach reklamowych i kursują po ulicach Warszawy, Łodzi i Katowic.

Dalsze działania informacyjne będą następować.

Zapraszamy do lektury naszego forum oraz zaprzyjaźnionych stron internetowych: