Kolejny bank dołącza do małego grona wybranych…

…przez UOKiK do złożenia przeciwko niemu pozwu do sądu. Do wielkiej dwójki – BRE (właściciel oddziałów mbank i multibank) oraz Millennium dołączył getin bank.

? W najbliższych dniach złożymy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozew przeciw jednemu z banków ? przyznaje Agnieszka Majchrzak z biura prasowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. – Do czasu opublikowania oficjalnej informacji w tej sprawie urząd nie podaje nazwy banku.

Według Rzeczpospolitej – może chodzić o getin bank, a dokładniej – o jego oddział hipoteczny dombank. Choć nazwa instytucji nie jest znana – znane są zapisy, które nie spodobały się UOKiK:

  • utrzymywanie podwyższonego oprocentowanie kredytu po wpisaniu hipoteki do księgi wieczystej do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zaistniało zdarzenie; zdaniem urzędu wyższe oprocentowanie powinno obowiązywać tylko do dnia potwierdzenia wpisu;
  • obowiązek wyceny nieruchomości, która jest zabezpieczeniem kredytu, w sytuacji gdy terminowo nie spłaci 2 kolejnych rat.

Źródło: http://www.rp.pl/artykul/2,295722_Sad_zbada_umowy_kredytowe_Getin_Banku.html

A my przypominamy, że niezależnie od tego, który bank zostanie pozwany – jeśli SOKiK wyda wyrok zakazujący stosowania takich klauzul – żaden bank nie będzie mógł ich mieć w swoich umowach.