Opinia z zewnątrz

przy kawie warto poczytać jak autorzy bloga widzą sytuację z bankami tracącymi zaufanie klientów