Nie tylko procenty…

Jak się okazuje – Nie tylko procenty są problemem z kredytami w bankach. Banki za wszelką cenę starają się maksymalizować zyski w krótkim okresie, zapominając o długofalowych skutkach.

Nie zgadzamy się natomiast z opinią Pana Michała Macierzyńskiego, opublikowaną w artykule, że Obniżając oprocentowanie bank byłby stratny, ale przecież jest to jego sprawa, która nie interesuje klienta. Bank nie będzie stratny, tylko mniej zarobi. Nie ma to nic wspólnego ze stratą!