Manipulacja banków?

Czy można manipulować WIBORem?

NBP stawia hipotezę, że tak:

Zapytany w TVN CNBC o ostatnie wzrosty wskaźnika WIBOR 3M wiceprezes NBP Witold Koziński od powiedział: „To jest bardzo ciekawa sprawa. Mamy tutaj pewną hipotezę, która tej kwestii dotyczy. Hipotezę, ponieważ nie ma tutaj bezpośrednich dowodów na to, że jest grupa banków, która jest zainteresowana podnoszeniem WIBOR-ów. Dlaczego? WIBOR 3-miesięczny stanowi ważną podstawę do wyceny kredytów, których banki z kolei udzielają swoim klientom, nowym i starym”.

Źródło: http://biznes.interia.pl/wiadomosc-dnia/news/skandal-banki-zawyzaja-wibor,1316176

Należy jednak pamiętać, że obowiązuje zasada „niewinny do czasu udowodnienia winy”. W tym przypadku są to tylko domniemania – na czym oparte – można przeczytać w artykule.