Mike Luckovich o pomocy państwa…

Pozwoliliśmy sobie przetłumaczyć, by nie tylko umiejący „po angielskiemu” mogli się nacieszyć. Komentarz rysownika do ruchów niektórych państw w sprawie kryzysu.

Więcej obrazków Mike’a, nie tylko o ekonomii i finansach.