W oczekiwaniu na rzeczowy dialog

Osoby skupione wokół inicjatyw www.nabiciwbrebank.pl oraz www.mstop.pl oświadczają, iż wyrażają zainteresowanie dialogiem dotyczącym problemu „starego portfela kredytów w CHF” z BRE Bank (dotyczy mBank i Multibank) oraz podjęcia próby wypracowania rozwiązania przedmiotu sporu. Temat i agenda rozmów, miejsce oraz osoby zaangażowane w rozmowy, zostałyby wzajemnie ustalone w przypadku zainteresowania stron. Sposób komunikacji ew. spraw związanych z rozmowami oraz sposób kontaktów ze stronami trzecimi (m.in mediami), zostaną doprecyzowane przez strony.

Zdajemy sobie sprawę, że podjęcie w końcu przez bank rzeczowej dyskusji nie przesądza jeszcze o rozwiązaniu sporu. Chcemy jednak wierzyć, że natura kompromisu zakłada gotowość do zbliżania stanowisk i poniesienia pewnych kosztów z tym związanych. Zasada ta powinna dotyczyć obu stron.

Jednocześnie informujemy, że na dzień dzisiejszy tj. 15.7.2009 żadnych formalnych/oficjalnych rozmów i negocjacji na temat „starego portfela CHF” nie ma.

O problemie dowiesz się więcej tutaj: