Kodeks etyczny dla banków

Banki nie będą mogły jednostronnie zmieniać umów kredytów. Na Węgrzech.

Tamtejszy rząd porozumiał się z bankami komercyjnymi, które przez dwa miesiące zgodziły się nie podejmować żadnych kroków zmierzających do wymuszania zmian w umowach. W ciągu tych dwóch miesięcy „zawieszenia broni” węgierskie rząd i nadzór bankowy będą opracowywać kodeks etyczny banków, który ma zawierać opis procedur i warunków w ramach których banki i konsumenci będą mogli modyfikować zasady współpracy.

Kodeks powstaje po protestach klientów narzekających na to, że banki jednostronnie zmieniały warunki umów kredytowych w sposób niekorzystny dla kredytobiorców

Pojawia się pytanie: jakie prawo pozwala na jednostronne traktowanie umów i to przez podmiot o dominującej pozycji? Złe prawo. Jeśli do rozwiązania problemu potrzeba dodatkowego kodeksu to znaczy, że w chwili obecnej przepisy prawne pozwalają na „dziki zachód” przy zawieraniu i modyfikowaniu umów. Rolą państwa powinno być stwarzanie warunków dla prawidłowego funkcjonowania systemu, bez „kodeksów etycznych”, a jedynie na podstawie obowiązującego prawa i jego interpretacji.

Mimo to cieszyć się należy, że problem na Węgrzech  został dostrzeżony i podjęto kroki zmierzające do jego rozwiązania. W Polsce Związek Banków Polskich zaproponował Zasady Dobrej Praktyki Bankowej. Zauważyć jednak należy, że ZBP jest organizacją pozarządową, działającą na podstawie ustawy o izbach gospodarczych, której banki mogą być członkami na zasadzie dobrowolności.

Na szczęście sporne kwestie na linii konsument-przedsiębiorca (w tym bank) pomaga rozwiązywać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, o ile leży to w zbiorowym interesie konsumentów. Przykładem działania UOKiK w obronie praw konsumentów może być problem z zapisami w umowach kredytowych niektorych banków (np. BRE, właściciel marek mbank i multibank). W związku z kwestionowanymi zapisami UOKiK skierował pozew przeciwko bankom do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który podejmie się interpretacji, czy wybrane fragmenty umów są (były) zgodne z obowiązującym prawem. Pierwsza rozprawa dotycząca zapisów w umowach kredytowych odbędzie się już 21 lipca.