Dostęp do nabiciwmbank.pl

Uprzejmie informujemy, że problemy z dostępem do forum nabiciwmbank.pl w dniu 04.09.2009 wynikają z przyczyn leżących po stronie dostawcy łącza internetowego. Administrator forum (i my też) ma nadzieję, że wszystko wróci do normy w możliwie krótkim czasie.