Do poczytania: RP.pl

Do poczytania: RP.pl

Gdyby kiedyś SOKiK uznał klauzule z umów klientów za niedozwolone:

Wolno żądać zwrotu nadplat sprzed dekady