Jakie są składniki oprocentowania kredytu hipotecznego?

Na podstawie ogólnodostępnych danych o stawkach LIBOR i zmianach oprocentowania kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich został przygotowany bardzo przejrzysty wykres.

Składniki oprocentowania - kredyt hipoteczny CHF, mbank, multibank

Składniki oprocentowania - kredyt hipoteczny CHF, mbank, multibank

Jak można zauważyć – do lipca 2007 każda podwyżka LIBOR skutkowała podniesieniem oprocentowania (czerwona linia) przez bank, mimo to marża utrzymywała się na rozsądnym poziomie. Zmiany następowały szybko, osoby odpowiedzialne bez problemu podejmowały odpowiednie decyzje.

Od lipca 2007 zmiany LIBOR nie były zbyt wielkie – bank nie podnosił oprocentowania – marża banku nadal rozsądna.

Jednak już od września 2008 stopy procentowe w Szwajcarii spadały, wraz z nimi zmieniał się LIBOR. Bank nie podejmował decyzji o zmniejszeniu oprocentowania. We wpisach na forum banku, w blogu banku pojawiają się tłumaczenia,  że bank nie musi zmieniać oprocentowania kredytów oraz, uwaga, że oprócz LIBOR na oprocentowanie ma wpływ również „wiele innych czynników”.

Ocenę postępowania banku na razie pozostawiamy Czytelnikom.