Oświadczenie nabiciwbrebank.pl oraz mStop.pl w sprawie „Białej Księgi Rozmów”

Oświadczenie nabiciwbrebank.pl oraz mStop.pl w sprawie „Białej Księgi Rozmów”

Klienci skupieni wokół inicjatyw NabiciWBREBank.pl i mStop.pl podjęli decyzję by pozostawić bez komentarza pojawiające się w Internecie spekulacje, których powodem są treści zawarte w „Białej księdze”. Fakt oraz sposób opublikowania tego dokumentu przez mBank również nie zostaną skomentowane.

Osoby związane z inicjatywami od początku ich istnienia uważają, że Czytelnicy „Białej księgi” są w stanie samodzielnie dokonać właściwej oceny motywów banku i sposobu traktowania partnerów w rozmowach.

Ponownie wzywamy banki grupy BRE do podjęcia rzeczowych rozmów – w formule biznesowej, proponowanej w dotychczasowej korespondencji. W kwestii porządkowej: klienci nie wyrażają zgody na wykorzystanie ich wizerunku/inicjatywy konsumenckiej i faktu ew. rozmów do dorażnych działań public relations banków grupy BRE, w celu naprawy wizerunku ww. banków.

Pozdrawiamy,
NabiciWBREBank.pl oraz mStop.pl

Zobacz też:

http://nabiciwmbank.pl/index.php/topic,1459.msg16749/