UOKiK wygrywa w sądzie

Jak podaje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w komunikacie prasowym -Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwoloną klauzulę stosowaną we wzorcach umów o kredyt hipoteczny przez bank Nykredit. To już trzecia wygrana sprawa sądowa z kilku skierowanych przez UOKiK przeciwko bankom w ostatnich miesiącach.

Postanowienie uznane przez SOKiK za niedozwolone dotyczyło sytuacji, w której w przypadku wypowiedzenia umowy przez bank, konsument był zobowiązywany do uiszczenia dodatkowej prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Zdaniem Urzędu, działanie to jest sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz rażąco narusza interesy konsumentów, ponieważ stosuje się wobec nich podwójną sankcję.

Źródło: http://www.uokik.gov.pl/pl/informacja_i_edukacja/informacja/komunikaty_prasowe/art636.html