Nabici – do urn!

Nabici – do urn!

Pierwsza tego typu inicjatywa co najmniej na skalę kraju! Nikt nie robił tego przed Wami!

Jak informowaliśmy w komunikatach na forum NabiciWBREBank.pl oraz na mStop.pl – zaproponowaliśmy bankom grupy BRE (mBank i MultiBank) podjęcie rozmów mających na celu wypracowanie pakietu rozwiązań dla klientów „starego portfela”, którzy uważają, że warunki dotychczas sugerowane lub proponowane przez bank nie spełniają ich oczekiwań a sprawą wyjaśnienia sytuacji klientów zajął się SOKIK. Jesteśmy gotowi podjąć rozmowy z założeniem, że nie będą wykorzystywane do PR banków grupy BRE, klienci będa traktowani z należytym poszanowaniem, partnersko/biznesowo oraz że propozycje będą realne, godziwe i możliwe do zaakceptowania dla jak najszerszego grona klientów.

W kwestii porządkowej: jeśli propozycje zostaną wypracowane, każdy będzie mógł podjąć decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu oferty samodzielnie, każdy podejmuje decyzję na własny rachunek i ryzyko. Do niczego nie bedziemy Was namawiać i sugerować, natomiast jesteśmy w stanie podjąć próbę rozmowy z bankami grupy BRE o naszej sytuacji oraz ustosunkować się do zaistniałych ew. propozycji i rozwiazań.

Ponieważ chcemy uniknąć wykorzystania problemu kredytowego i wizerunku klientów do zabiegów medialnych (naprawy wizerunku) przez banki grupy BRE oraz przeprowadzić rozmowy na merytorycznie możliwie wysokim poziomie – proponujemy, aby w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ekipy zarządzającej inicjatywami konsumenckiwi: na jasnych, wypracowanych zasadach spotkania z bankami grupy BRE. Naturalną konsekwencją podjętych działań, jest GŁOSOWANIE wśród użytkowników, czy zgadzają się na rozmowy z bankami grupy BRE, celem podjecia próby wypracowania rozwiązań sytuacji i przedstawienie ich oglądowi publicznemu.

Zasady głosowania:
1. Głos można oddać tylko odpowiadając na tego maila, z adresu zarejestrowanego na forum nabiciwmbank.pl lub w serwisie mstop.pl
2. Głos ważny, to głos oddany wg. zasady z punktu 1. zawierający w pierwszej linijce wiadomości słowo TAK lub słowo NIE będące odpowiedzią na pytanie zadane w głosowaniu.
3. Głosowanie trwa 7 dni od momentu wysłania niniejszej wiadomości.
4. Głosowanie jest anonimowe. Adresy email użytkowników oddających głosy są anonimizowane w momencie otrzymania wiadomości przez system poczty i zliczany jest poprawnie oddany głos.
5. Każdy użytkownik inicjatyw mstop.pl i nabiciwbrebank.pl może oddać tylko jeden głos.
6. Wyniki głosowania zostaną opublikowane do 3 dni po zakończeniu głosowania.
7. W celu uniknięcia nadużyć – udział w głosowanie mogą wziąć tylko osoby zarejestrowane do dnia 19/09/2009

Aby zagłosować wyślij mail na podany w wiadomości adres (glosowanie@…) wpisując w pierwszej linijce odpowiedź TAK lub odpowiedź NIE na następujące pytanie:

„Czy wyrażasz zgodę by grupa zarządzająca inicjatywami NabiciWBREBank.pl i mStop.pl w Twoim imieniu podjęła rozmowy z bankami grupy BRE, celem podjęcia próby wypracowania „rozwiązania ramowego” problemu „kredytów starego portfela CHF”, przedstawionego później dobrowolnemu oglądowi publicznemu i decyzji indywidualnej klientów?”

Pamiętaj – liczy się każdy głos. Zagłosuj już dziś!

Pozdrowienia,
Zespół zarządzający inicjatywami konsumenckimi – NabiciWBREBank.pl i mStop.pl

Jeśli mail nie dotarł – sprawdźcie zakładkę „spam” w swojej poczcie – być może przez przypadek wylądował właśnie tam.