Wspólny komunikat dot. spotkania przedstawicieli inicjatyw konsumenckich z przedstawicielami banków grupy BRE

Wspólny komunikat dot. spotkania przedstawicieli inicjatyw konsumenckich z przedstawicielami banków grupy BRE

Informujemy, że 12 listopada 2009 r. odbędzie się spotkanie przedstawicieli inicjatyw konsumenckich i banków grupy BRE. Jego tematem będzie sprawa ?starego portfela?, czyli kredytów hipotecznych mBanku i MultiBanku, udzielanych na warunkach obowiązujących do jesieni 2006 roku. W lutym br. mBank przeprowadził w Łodzi otwarte spotkanie z Klientami zainteresowanymi wyżej wymienionym tematem. Nadchodzące spotkanie organizowane będzie wspólnie przez przedstawicieli mBanku i MultiBanku oraz osoby reprezentujące inicjatywy konsumenckie.

Spotkanie będzie miało charakter wstępny i techniczny. Przewidujemy ewentualne dalsze spotkania, dotyczące już szczegółowych rozmów o wyżej wymienionym zagadnieniu. Obserwatorem rozmów, zaakceptowanym przez obie strony, jest Pan Jacek Gadzinowski.

Komunikaty dotyczące dalszych kroków jak i samych spotkań, będą wspólne i jednobrzmiące, przygotowane przez strony rozmów. Jednocześnie uzgodniliśmy, że na czas rozmów obustronnie wstrzymane zostaną „niestandardowe” formy komunikacji z otoczeniem zewnętrznym. Dla dobra obu stron, apelujemy do wszystkich Klientów ?starego portfela?, a także pracowników i przedstawicieli zainteresowanych Banków, o powstrzymanie się od zbędnych lub niemerytorycznych komentarzy w Internecie oraz w mediach, na czas prowadzenia rozmów. Prosimy o to także osoby trzecie, nieuczestniczące w procesie rozmów Klientów i banków.

Z uszanowaniem,

Banki grupy BRE – MultiBank i mBank
Klienci inicjatyw konsumenckich nabiciwmbank/mstop

http://www.mbank.pl/blog/artykul.html?id=509