Komunikat: Spotkanie przedstawicieli klientów z przedstawicielami BRE

12 listopada 2009. w Centrum Partnerstwa Społecznego ?Dialog?, odbyło się spotkanie przedstawicieli marek detalicznych BRE (mBank i MultiBank) z przedstawicielami klientów skupionych w inicjatywach konsumenckich mStop.pl/NabiciWmBank.pl. Obserwatorem spotkania był Jacek Gadzinowski.

Spotkanie przebiegało według uzgodnionej wcześniej agendy:
1.  Przedstawienie stron,
2.  Wygłoszenie oświadczeń stron,
3.  Omówienie propozycji rozwiązania kwestii spornych,
4.  Omówienie aktualnych propozycji ofertowych banku dla Klientów ?starego portfela?,
5.  Krótka rozmowa na temat przedstawionych stanowisk i propozycji stron.

Strony ustaliły, że dla dobra procesu rozmów i uspokojenia nastrojów, stenopis z tego i kolejnych spotkań, będzie publikowany i wspólnie skomentowany po zakończeniu procesu rozmów.

Wszelkie materiały dotyczące rozmów będą publikowane w następujących miejscach: blog mStop.pl, forum Nabiciwmbank.pl w dziale dla mediów (wraz z mailingiem), blog mBank, komunikat prasowy BRE (mBank i MultiBank), strona www BRE Banku.

Kolejne spotkanie odbędzie się 20 listopada br.

Wierzymy, że prowadzone obecnie rozmowy pozwolą na osiągnięcie porozumienia. Dlatego ponownie apelujemy do wszystkich Klientów ?starego portfela?, a także Pracowników i Przedstawicieli zainteresowanych Banków, o powstrzymanie się od zbędnych lub niemerytorycznych komentarzy w Internecie oraz w mediach na czas prowadzenia rozmów. Prosimy o to także osoby trzecie, nieuczestniczące w procesie rozmów Klientów i banków.

Z uszanowaniem,
Banki grupy BRE ? MultiBank i mBank
Klienci inicjatyw konsumenckich NabiciWmBank.pl / mStop.pl