Komunikat dot. spotkania Klienci-BRE Bank 20.11.2009

20 listopada br. w sali posiedzeń Zarządu BRE Banku, odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli marek detalicznych BRE (mBank i MultiBank) z przedstawicielami klientów skupionych w inicjatywach konsumenckich mStop/NabiciWmBank.

Ze strony BRE Banku obecni na spotkaniu byli Paweł Kucharski, Dyrektor Banku ds. mBanku i Marketingu Bankowości Detalicznej (Prokurent), Hubert Pałgan, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Multibank, Andrzej Fluderski, Szef Wydziału Kredytów Hipotecznych w mBanku, Paulina Rutkowska, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Strategii Marketingowej BRE Banku. Obserwatorem spotkania był Jacek Gadzinowski.

Podczas spotkania omówione zostały poniższe kwestie:

  1. odniesienie się do propozycji przedstawionych przez Klientów na spotkaniu 12 listopada (między innymi przewalutowania CHF na EUR )
  2. przedstawienie propozycji przygotowanych przez BRE Bank S.A.
  3. dyskusja na temat oferty przedstawionej Klientom w pierwszym kwartale 2009 roku (przejście na LIBOR3M + marża Banku dla kredytów CHF) oraz jej uatrakcyjnieniem dla Klientów
  4. omówienie innych rozwiązań produktowych dedykowanych Klientom tzw. ?starego portfela?

Kolejne spotkanie odbędzie się 2 grudnia br. Strony uzgodniły termin zakończenia rozmów na koniec 2009 roku.

Wierzymy, że prowadzone obecnie rozmowy pozwolą na osiągnięcie porozumienia. Dlatego ponownie apelujemy do wszystkich Klientów ?starego portfela?, a także Pracowników i Przedstawicieli zainteresowanych Banków, o powstrzymanie się od zbędnych lub niemerytorycznych komentarzy w Internecie oraz w mediach na czas prowadzenia rozmów. Prosimy o to także osoby trzecie, nieuczestniczące w procesie rozmów Klientów i banków.

Z uszanowaniem,

Banki grupy BRE ? MultiBank i mBank

Klienci inicjatyw konsumenckich nabiciwmbank/mstop

http://www.mbank.pl/blog/artykul.html?id=526