Komunikat po spotkaniu 2 grudnia

2 grudnia br. w sali posiedzeń Zarządu BRE Banku, odbyło się trzecie spotkanie przedstawicieli marek detalicznych BRE (mBank i MultiBank) z przedstawicielami klientów skupionych w inicjatywach konsumenckich mstop/nabiciwmbank.

Ze strony BRE Banku na spotkaniu obecni byli: Tomasz Czudowski, Dyrektor Marketingu mBanku, Krzysztof Tworus, Dyrektor Departamentu Sprzedaży mBanku oraz Andrzej Fluderski, Szef Wydziału Kredytów Hipotecznych w mBanku.

Obserwatorem spotkania był Jacek Gadzinowski.

Podczas spotkania omówione zostały poniższe kwestie:

1.Przedstawienie propozycji przygotowanych przez BRE Bank S.A, w tym: kompleksowej oferty preferencyjnego przewalutowania  „kredytów starego portfela” CHF/Euro, preferencyjnych warunków oprocentowania dla kredytobiorców oraz uatrakcyjnienia go dla aktywniejszych klientów.

Przedstawiona przez bank propozycja zawierała szczegółowe założenia do oferty. Omawiano je na reprezentatywnych przykładach klientów. Uzupełnieniem do oferty jest przedstawiona przez bank ?propozycja dla odbudowania zaufania?/?propozycja rekompensacyjna?.

Zgodnie z założeniami oferta kierowana będzie do wszystkich klientów ?starego portfela?. Prace zmierzają do stworzenia oferty, dzięki której każdy klient będzie mógł uzyskać lepsze warunki kredytu, dodatkowo premiowana będzie relacja z bankiem.

2. Dalsza dyskusja na temat oferty przedstawionej Klientom w pierwszym kwartale 2009 roku (przejście na LIBOR3M + marża Banku dla kredytów CHF).

3. Omówienie innych rozwiązań produktowych dedykowanych Klientom tzw. ?starego portfela?.

4. Strony postanowiły wspólnie, podjąć ?rozmowy techniczne? między wczorajszym a planowanym spotkaniem, celem stworzenia ostatecznej oferty wraz z przygotowaniem ?propozycji rekompensacyjnej? oraz dedykowanej, wspólnej z klientami komunikacji.

5. Strony wyraziły zainteresowanie prowadzeniem wspólnej, długofalowej komunikacji wypracowanej oferty oraz ew. edukacji rynku/klientów w późniejszym terminie.

6. BRE Bank poinformował iż w styczniu 2010, zostanie obniżone oprocentowanie dla klientów ?starego portfela CHF? w mBank i Multibank o 0,15 pkt %, niezależnie od rezultatu obecnych rozmów.

Spotkanie zamykające proces rozmów pomiędzy bankami grupy BRE oraz klientami planowane jest na 17 grudnia 2009.

Z uszanowaniem,

Banki grupy BRE – MultiBank i mBank
Klienci inicjatyw konsumenckich nabiciwmbank/mstop