Zakończenie rozmów

Dnia 17 grudnia 2009 r. w siedzibie Zarządu BRE Banku SA w Warszawie odbyło się czwarte i ostatnie spotkanie pomiędzy przedstawicielami mBanku i MultiBanku oraz przedstawicielami Klientów, skupionych wokół inicjatyw konsumenckich mStop.pl i NabiciWmBank.pl, które zakończyło rozpoczęty 12 listopada 2009 r. cykl rozmów ofertowych.

Na spotkaniu mBank i MultiBank reprezentowali:
– Andrzej Fluderski, Szef Wydziału Kredytów Hipotecznych mBanku,
– Krzysztof Tworus, Dyrektor Departamentu Sprzedaży mBanku,
– Hubert Pałgan, Dyrektor Departamentu Sprzedaży MultiBanku,
– Dominik Skrzycki, Naczelnik Wydziału Kredytów Hipotecznych MultiBanku oraz
– Tomasz Czudowski, Dyrektor Marketingu mBanku.

– We wcześniejszych spotkaniach brali udział również: Paweł Kucharski, Dyrektor Banku ds. mBanku i MultiBanku, Prokurent banku, Paulina Rutkowska, Dyrektor ds. Komunikacji BRE Banku.

Obserwatorem spotkania był pan Jacek Gadzinowski, uczestniczący w cyklu rozmów na wniosek obu zainteresowanych stron.

Efektem rozmów jest całkowicie nowa, opracowana wspólnie z reprezentantami Klientów oferta przewalutowania kredytów we franku szwajcarskim (CHF) na euro (EUR). Preferencyjne warunki będą dostępne tylko dla kredytów hipotecznych mBanku i MultiBanku, podpisanych do jesieni 2006 roku, wraz z unikalnym zestawem rozwiązań dla Klientów pozostających przy franku szwajcarskim (CHF) jako walucie kredytu, a przechodzących na system „LIBOR i marża” (tzw. „pakiet rekompensacyjny”).

Jest to pierwsza tego rodzaju propozycja oferty w Polsce, stworzona od podstaw przez bank przy tak aktywnej współpracy z Klientami.

Przedmiotem rozmów były również:
– zmiany w propozycji przejścia na system „LIBOR i marża” (m.in zwiększenie transparentności mechanizmu wyznaczania marży),
– oferta przewalutowania kredytu na złotówki,
– optymalizacja procesu komunikacji banków grupy BRE z klientami (bieżąca i przyszła)

Wypracowane rozwiązanie, opierające się na zmianie waluty kredytów z franka szwajcarskiego (CHF) na euro (EUR) i przejściu na oprocentowanie oparte na wskaźniku EURIBOR 3M i stałej marży banku, pozwoli na istotną obniżkę miesięcznej raty Klientów (w zależności od wysokości kredytu, od kilkudziesięciu do kilkuset złotych). Operacja przewalutowania odbędzie się na specjalnie wynegocjowanych warunkach wynoszących 0,5 p.p. (standardowo warunki wynoszą ok. 6 p.p.).

Propozycja marży dla kredytów w euro (EUR) zostanie przygotowana dla każdego Klienta indywidualnie, w oparciu o obecne oprocentowanie kredytu we franku szwajcarskim (CHF). Minimalna wysokość obniżki marży w ofercie euro w stosunku do marży proponowanej w ofercie we frankach szwajcarskich wyniesie 0,4 p.p. Elementami wpływającymi na dodatkową obniżkę proponowanej marży są aktywności:
– regularne zasilanie rachunku poprzez przelewy wynagrodzenia,
– aktywne korzystanie z kart płatniczych mBanku i MultiBanku,
– utrzymanie depozytów w obu bankach detalicznych Grupy BRE Banku.

Średnia obniżka marży w euro wyniesie 0,75 p.p. jednak klienci o ponadprzeciętnej aktywność i najwyższym oprocentowaniu wyjściowym mogą liczyć na obniżkę marży w stosunku do oferty we franku szwajcarskim nawet o 1,4 p.p. Szczegółowe warunki obniżenia marży zostaną przedstawione w styczniu razem z publikacją oferty oraz udostępnieniem specjalnego kalkulatora.

Do otrzymania dodatkowej obniżki oprocentowania wystarczy zadeklarowanie spełnienia opisanych powyżej warunków. Bank zweryfikuje realizację warunków po trzech miesiącach od podpisania aneksu.

Ponadto, Klienci otrzymają do swojej dyspozycji:
– możliwość samodzielnego sprawdzenia przybliżonej wysokości obniżki oprocentowania za pomocą specjalnie przygotowanego kalkulatora (dostępnego poprzez stronę www) – ostateczne warunki oferty zostaną przedstawione w indywidualnym komunikacie skierowanym do Klienta a także będą dostępne na dedykowanej infolinii call center.
– pomoc specjalnie utworzonej infolinii, przeznaczonej do komunikacji nowej oferty oraz wsparcia dla Klientów tzw. ?starego portfela?.
– dokładne wyjaśnienie procesu ofertowego na stronach banków grupy BRE oraz inicjatyw konsumenckich, w postaci stosownych materiałów i artykułów. Dotyczy to zarówno oferty CHF jak i przewalutowania CHF na EUR.
– dedykowaną komunikację oferty (m.in komunikaty w systemie transakcyjnym, wysyłka emaili, dedykowane materiały na stronie www banków i inicjatyw)

Dodatkowo, bank zrezygnuje z prowizji za pierwszy aneks do umowy kredytowej zmieniający warunki spłaty kredytu (zmiana systemu spłaty ? raty równe lub malejące, zmiana dnia spłaty, ustanowienie karencji w spłacie kapitału).

Dla Klientów, którzy zdecydują się pozostać przy frankach szwajcarskich (CHF) i przejdą na system „LIBOR i marża”, przygotowano możliwość skorzystania z pakietu produktów kredytowych i depozytowych na najlepszych oferowanych warunkach oraz dodatkowych rozwiązań m.in.:
– niższe od standardowego oprocentowanie kredytu odnawialnego,
– preferencyjne oprocentowanie karty kredytowej,
– specjalne warunki dla oferty depozytowej,
– możliwość modyfikacji zabezpieczeń nieruchomość poprzez zniszczenie weksli ?in blanco” (w przypadku kredytów z LTV na poziomie do 80 proc. w dniu podpisania umowy).

Niezależnie od tego, w drugim tygodniu stycznia ? zgodnie z uzgodnieniem ? oprocentowanie kredytów ?starego portfela? w CHF zostanie obniżone o 0,15 proc (ustalona data obniżki to 12 stycznia 2010 r.).

Uzgodniona agenda zakłada, że pakiet ofert będzie dostępny od 18 stycznia 2010 r. i zostanie wsparty dokładną komunikacją obu stron. Klienci będą mieli trzy miesiące na podjęcie decyzji co do zmiany oprocentowania kredytu (od dnia wprowadzenia oferty).

W nadchodzących tygodniach przedstawiciele Banków i inicjatyw będą wspólnie pracować nad szczegółami planu informowania Klientów o ofercie. Prace te odbywać się będą m.in. poprzez specjalnie utworzoną do tego celu platformę komunikacyjną na forum NabiciWmBank.pl. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, opublikowane zostaną także stenogramy dokumentujące przebieg spotkań (nastąpi to po ich spisaniu).

Jednocześnie, w związku z nadchodzącymi Świętami oraz zbiórką środków prowadzonych przez Klientów, bank zobowiązał się, że przekaże podwójną wysokość zebranej przez inicjatywę kwoty na pomoc dla Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Krasnal w Warszawie oraz dla Domu Małego Dziecka w Łodzi. Każda ze wskazanych organizacji otrzyma równą kwotę wsparcia.

Reprezentanci Klientów zadeklarowali, że również przekażą zebrane przez nich środki na wskazane wyżej cele. Mamy nadzieję, że pieniądze te będą miłą niespodzianką dla obdarowanych dzieci, podopiecznych Stowarzyszenia oraz Domu Dziecka.

***

Uczestnicy spotkań wyrażają zadowolenie z przebiegu rozmów. Dziękują za poważne potraktowania propozycji i argumentów drugiej strony, zaangażowanie obserwatora procesu rozmów, pana Jacka Gadzinowskiego, oraz życzliwą atmosferę, w jakiej przebiegały rozmowy. Wyrażają również wolę, by wszelkie kwestie sporne rozwiązywać w przyszłości na drodze kompromisu i szukania porozumienia.

Życzeniem przedstawicieli Banków i inicjatyw konsumenckich stworzonych przez Klientów jest, by każdy Klient ?starego portfela? podjął rozważną decyzję o przyjęciu wybranego wariantu oferty po uważnym i szczegółowym zapoznaniu się z warunkami proponowanej umowy. Decyzja ta powinna być dobrze przemyślana. Sytuacje Klientów ? posiadaczy kredytu hipotecznego ? mogą być bardzo różne, tak jak różne są sytuacje życiowe, skłonność do ryzyka, cele i perspektywy finansowe na okres dalszej spłaty kredytu. Aby umożliwić każdemu Klientowi świadome podjęcie najlepszej dla niego decyzji, obie strony rozmów proszą o zachowanie w nadchodzących tygodniach merytorycznego tonu dyskusji nad ofertami.

Przedstawiciele Banków i inicjatyw konsumenckich są do dyspozycji Klientów i osób zainteresowanych jeśli chodzi o odpowiedzi na pytania dotyczące uzgodnionych ofert oraz przebiegu rozmów. Strony deklarują wspólną komunikację podczas procesu złożenia nowej oferty dla Klientów.

Dziękując za przebieg dotychczasowych rozmów pozostają z poważaniem,

Banki grupy BRE ? MultiBank i mBank
Klienci inicjatyw konsumenckich NabiciWmBank.pl / mStop.pl