Materiały z rozmów z bankiem

Udostępnione zostały materiały z rozmów klientów skupionych wokół inicjatyw mstop.pl i nabiciwmbank.pl z przedstawicielami BRE Banku. Wśród materiałów znalazły się:

  • stenogramy spotkań;
  • prezentacje ze spotkań;
  • oświadczenia stron;
  • list mstop.pl do osób biorących udział w spotkaniach.

Pełen spis osób biorących udział w rozmowach i odnośniki do ww. materiałów można znaleźć na forum nabiciwbrebank.pl, pliki dostępne są również z forum mbanku: rozmowy.