Polbank pod lupą UOKiK

Jak donosi dzisiejsza gazeta.pl – zdaniem UOKiK Polbank naruszał zbiorowe interesy konsumentów w umowach o kredyty hipoteczne.

Zdaniem Urzędu bank w umowach nieprecyzyjnie określa sytuacje, które można zostać uznane za niedotrzymanie przez klienta warunków umowy. Tym samym klient nigdy nie ma pewności, czy bank nie uzna jego postępowania za powód do wypowiedzenia umowy. Ponadto Polbank zastrzegł sobie w umowach możliwość zmiany regulaminu będącego integralną częścią umowy bez podania okoliczności, w jakich może on zostać zmieniony.

Wśród kwestionowanych działań banku znalazły się również zapisy dotyczące bankowego tytułu egzekucyjnego, a także sposób informowania o zmianie taryfy opłat i prowizji.

Więcej na gazeta.pl oraz uokik.gov.pl.