Kierunek dobry, ale reakcja spóźniona. Wysokość obniżki niewystarczająca

Komentując obniżkę oprocentowania kredytów w tzw. „starym portfela”, dokonaną przez banki Grupy BRE Bank (mBank i MultiBank) w dniu 07 lipca 2010 roku, Klienci skupieni wokół inicjatyw konsumenckich NabiciWmBank.pl oraz mStop.pl podkreślają, że choć kierunek aktualizacji oprocentowania jest słuszny, to jej wysokość jest niewspółmierna do poziomu obecnych stóp procentowych w Szwajcarii a reakcja banku – zdecydowanie spóźniona.

Obecnie wskaźnik LIBOR 3M dla CHF znajduje się na poziomie 0,11 pp (08.07.2010 roku) i jest to poziom najniższy w historii.

Od października 2008 roku, gdy wskaźnik LIBOR 3M dla CHF odnotował najwyższą wartość (3,12 pp w dniu 10.10.2008 roku), banki Grupy BRE Bank (mBank i MultiBank), zdecydowały się obniżyć oprocentowanie kredytów tzw. „starego portfela” łącznie o 70 punktów bazowych, podczas gdy wskaźnik LIBOR 3M spadł w tym czasie o blisko 300 pb. Sytuację tę obrazuje poniższy slajd:

Klienci skupieni wokół inicjatyw konsumenckich NabiciWmBank.pl oraz mStop.pl podejrzewają, że obecna częściowa aktualizacja oprocentowania została wymuszona przez Klientów obu banków, poprzez masowe składanie do sądów cywilnych tzw. zawezwań o wszczęcie postępowań pojednawczych. Nie bez znaczenia może być również fakt, że od 19 lipca 2010 roku możliwe będzie dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym (tzw. pozwy zbiorowe – zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2009 roku).

Obecnie trwają przygotowania, mające na celu złożenie pozwu zbiorowemu przeciwko BRE Bankowi.

Źródła:
http://www.multibank.pl/co_nowego/aktualnosci?_a=49271
http://www.mbank.pl/blog/artykul,705,obnizka-oprocentowania-dla-klientow-tzw-starego-portfela.html