Grupanabank – pozew zbiorowy przeciwko BRE Bankowi

Publikujemy list rozsyłany do użytkowników forum nabiciwmbank.pl dotyczący pozwu zbiorowego przeciwko BRE Bankowi.

Minął ponad miesiąc od uruchomienia strony – www.grupanabank.pl – mającej na celu zebranie grupy klientów BRE, mających kredyty tzw. „starego portfela” (na warunkach sprzed września 2006), którzy są zdeterminowani wystąpić na drogę sądową by rozwiązać problem zawyżonych marż banku.

Do 14 października do grupy przystąpiło 60 osób.
Aby utrzymać wynegocjowane z kancelarią Wierzbwoski Eversheds ceny, potrzebne jest minimum 90 osób. Przy 150 osobach wynegocjowana cena spada, a przy znacząco większej liczbie osób, kancelaria zgodziła się na negocjacje następnych obniżek ceny.

Czas na zebranie grupy jest do 15 listopada. Dla osób przystępujących do grupy do tej daty, obowiązują ceny ze strony www.grupanabank.pl. Osoby przystępujące po 15 listopada będą miały drożej. W pewnym momencie grupa się zamknie, gdy ruszy proces sądowy.

Osoby które mają kredyt „starego portfela”, ale planują obserwowanie pozwu zbiorowego z boku, bez angażowania się, nie mogą liczyć na jakiekolwiek efekty po wygraniu sprawy w sądzie. W polskim prawie nie ma precedensów. Wygrana będzie miała przełożenie tylko na kredyty osób będących członkami grupy. Pozostałe będą płacić BRE na dotychczasowych warunkach. Tylko uczestnictwo w „Grupie na bank” gwarantuje zwrot kosztów i niższe raty w przypadku wygranej.

Oczywiście, po wygranej, podobną drogą będą mogli pójść inni (najwcześniej za 2 lata). Ale drugie podejście nie będzie już takie łatwe ponieważ:
1) Brak gwarancji obecnej ceny (obecna to efekt półrocznych negocjacji)
2) Inna kancelaria może nie być tak skuteczna lub o gorszej klasie
3) Wierzbowski Eversheds może nie zgodzić się na drugi raz z powodu konfliktu interesów. Po zakończeniu możliwe, że kancelaria zacznie prowadzić inną sprawę dla BRE czy Commertzbanku i nie przyjmie ponownie następnej grupy „nabitych”
4) Wierzbowski Eversheds może zażądać wyższej ceny jeśli grupa będzie mniejsza, lub wyższej ceny jeśli sprawa będzie wygrana na starcie (tym razem następna grupa ponosi ryzyko sądowe)
5) Trudniej będzie zebrać grupę, bo media już nie będą wykazywać takiego zainteresowania starym tematem
6) Rzecznik Konsumenta nie zaangażuje się ponowie w sprawę „nabitych” (będzie miał wtedy inne sprawy konsumentów) i nie będzie ponownego zwolnienia z kosztów sądowych,

Dlatego, niezdecydowani, wyczekujący, opóźniający się – jeśli nie chcą się pogodzić z podwyższoną o kilkaset procent marżą – do 15 listopada mogą przystąpić do grupy po obecnych cenach.

Szczegóły – www.grupanabank.pl oraz nabiciwmbank.pl (dział „Pozew zbiorowy”).

Pozdrawiamy,
Grupa forumowiczów organizująca projekt pozwu zbiorowego „GrupaNaBank” oraz zespół zarządzający forum NabiciWmBank.pl