mbank będzie stosować się do zapisów umów

I oto we wtorek, 20 stycznia 2015, mamy oficjalne stanowisko mbanku:

Informujemy, że mBank, honorując zapisy zawartych umów o kredyt hipotecznych we frankach szwajcarskich, stosuje zasadę, według której ujemna wartość wskaźnika LIBOR CHF pomniejsza marżę kredytową (zasada ta dotyczyć będzie wszystkich kredytobiorców spłacających w banku kredyty hipoteczne w CHF z oprocentowaniem opartym na marży i stawce LIBOR).

Jednocześnie mBank pracuje nad pakietem rozwiązań, polegających m.in. na wydłużeniu czasu trwania kontraktu (co pozwoli na utrzymanie raty kredytowej na poziomie zbliżonym do tego sprzed decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego). Rozwiązania te w uzasadnionych przypadkach pomogą ulżyć klientom spłacającym kredyty we frankach w ich obciążeniach. Należy pamiętać, że niektóre z rozważanych rozwiązań pomocowych będą wymagać uzgodnień lub konsultacji z organami regulacyjnymi.
Dodatkowo bank umożliwi swoim klientom zakup franka szwajcarskiego przy zawężonym spreadzie.

Źródło:
http://www.mbank.pl/aktualnosci/post,6092,kredyty-hipoteczne-w-chf-a-ujemna-wartosc-wskaznika-libor-chf.html

Co prawda nadal nieznany jest los oprocentowania „starego portfela”, ale przynajmniej tym razem mbank nie chowa głowy w piasek udając, że problemu nie ma. Gratulujemy!