Klienci nie poddają się – „Nadal chcemy rozmawiać”

Po raz kolejny na forum mbanku ze strony klientów padła propozycja rozmów z udziałem niezależnego obserwatora, zaakcetowanego zarówno przez przedstawicileli klientów jak i przez przedstawicieli bankozaura.

Czy bank odpowie? Czy osoby podane jako mogące reprezentować bank zechcą spotkać się z klientami i dojść do porozumienia? Byłby to chyba pierwszy krok do wypracowania kompromisu.

Oczywiście – naszym zdaniem – propozycje rozmów powinny zlożyć na piśmie bądź w oficjalnym komunikacie w formie elektronicznej, osoby upoważnione w KRS do reprezentacji BRE/mbanku, a wszelkie komunikaty o ew. rozmowach powinny byc dwustronnie akceptowane i publikowane na stronach www obu stron sporu. Obecność niezależnego uczestnika rozmów jest konieczna i powinna być pożądana i akceptowana zarówno przez bank jak i przez klientów. Pozwoli to uniknąć niedomówień, nowych konfliktów i prób manipulacji.