Klienci nadsyłają…

… a my publikujemy.

BRE jest członkiem Związku Banków Polskich a więc respektuje ich Kodeks Dobrych Praktyk, który mówi (punkt 3, Rozdziału V) że „3. Skargi na działalność banku, składane przez klientów powinny być rozpatrywane rzetelnie i w możliwie najkrótszych terminach. Maksymalny termin udzielenia odpowiedzi nic powinien być dłuższy niż 30 dni. Jeżeli, z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, bank informuje klienta o prowadzonym postępowaniu i zakreśla termin udzielenia odpowiedzi (…)”.
Jeżeli bank przekracza termin narusza dobre obyczaje. Naruszenie dobrych obyczajów jest sprzeczene z ?Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym? z dnia 23 sierpnia 2007 roku a wszeczególności z Art 4.1. ustawy („Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest sprzeczna z dobrymi obyczajami (…))

Dodatkowo propozycje marzy na poziomie 3,7% może naruszać Art 4.2 tejże ustawy gdyż stanowi „agresywną praktykę rynkową” polegającej na stosowaniu nacisku  z wykorzystaniem przewagi wobec konsumenta i świadomego wykorzystania jego przymusowego położenia (konieczność płacenia zawyżonych ? skutkiem braku działania, lub powolnego działania banku – rat kredytu, w trudnej sytuacji rynkowej, czyli wysokiego kursu spłaty CHF), celem skłonienia go do podjęcia niekorzystnej dla niego decyzji (wzrost marży kredytu o blisko 300% w porównaniu z marżą z dnia umowy).

Na razie bez komentarza, z zaznaczeniem, że nie odpowiadamy za wykorzystanie tych informacji w sporze z bankiem do czasu uzyskania opinii prawników.