Konfederacja Pracodawców oskarża banki

Jak można przeczytać na stronie http://finanse.wp.pl/kat,102634,wid,10820351,wiadomosc.html – Konfederacja Pracodawców Polskich obawia się, że polskie oddziały zagranicznych banków wyprowadzają pieniądze za granicę, co skutkuje między innymi zmianami w polityce kredytowej banków.

Związek apeluje do rządu i Komisji Nadzoru Finansowego o sprawdzenie, jak duże kwoty pieniędzy zostały odprowadzone z polskich oddziałów międzynarodowych banków do ich central.

Prezydent Konfederacji Andrzej Malinowski uważa, że taki przepływ kapitału ma związek z licznymi odmownymi decyzjami na wnioski o przyznanie kredytu. Jego zdaniem z odmową udzielenia kredytu spotykają się nawet rzetelni płatnicy. Dlatego – według szefa organizacji – ze strony rządu potrzebne są szybkie i zdecydowane decyzje.

Źródło: http://finanse.wp.pl/kat,102634,wid,10820351,wiadomosc.html