Wirus wywołuje kryzys finansowy w Polsce?

Doktor Mariusz Andrzejewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uważa, że problem polskich firm uwikłanych w opcje może być świadomym działaniem banków oferujących tego typu instrumenty. Dr Andrzejewski jest autorem raportu „Anatomia i mechanizm działania wirusa wywołującego kryzys finansowy w Polsce czyli rzecz o asymetrycznych, złożonych instrumentach pochodnych w ujęciu mikro- i makroekonomicznym ? wyniki badań naukowych” (zobacz raport).

Banki, zamiast prostego instrumentu pochodnego, jakim jest opcja PUT oferowały eksporterom złożony instrument pochodny. Jego złożoność polegała na tym, że w środku tego instrumentu były dwie opcje. Jedna typu PUT i jedna typu CALL. Najbardziej zaskakującym, z naukowego punktu widzenia, jest to, że wszystkie zbadane tego typu instrumenty pochodne składały się z opcji PUT i CALL o różnych nominałach. Oznacza to, że w środku takiego produktu oferowanego przez bank była np. opcja PUT o nominale 100 000  euro, ale zawsze opcja CALL miała wtedy nominał dwa razy większy, czyli 200 000 euro. Dlatego złożone instrumenty pochodne o takiej anatomii należy określić jako asymetryczne. Brak jest symetrycznego rozłożenia ryzyka. Za tak skonstruowany instrument pochodny banki nie pobierały opłaty czym wabiły kolejnych eksporterów do tego typu transakcji. Wynika z tego, de facto, że to nie eksporterzy sami wystawiali opcje CALL, które dla nich nie mają sensu ekonomicznego, tylko zostały im one dołączone do produktu, które banki rozdawały „gratis”.

Andrzejewski twierdzi, że władze mogą unieważnić „nieuczciwe” transakcje opcji walutowych.

– Pracujemy nad tym rozwiązaniem z prawnikami – twierdzi Zbigniew Jakubas, jeden z najbogatszych Polaków. Choć jego zdaniem – banki były tylko pionkami:
– Wykonywały instrukcje zewnętrzną tych dużych spekulantów, którzy te opcje wymyślili i na rynki mało rozwiniętych krajów wpuścili. A pod to podchodziły cały czas rekomendacje światowych instytucji finansowych dotyczące złotego. Kiedy nastąpiła ekspansja sprzedawanych opcji przez banki, kiedy nastąpiło nasycenie, wtedy odwrócono trend i odwrócono rekomendacje dla złotego.

Źródło: http://pb.pl/Default2.aspx?ArticleID=b423b26b-68ed-4d4e-865e-c36a0ebbbe18&open=sec