Rząd będzie mógł kupować banki

Przyjęty przez rząd projekt ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych zakłada umożliwienie skarbowi państwa przejmowanie instytucji finansowych zagrożonych utratą płynności. Inną możliwością będzie dokapitalizowanie instytucji (banków)

Skarb Państwa będzie mógł udzielać gwarancji instytucjom finansowym, które są zagrożone utratą płynności, w formie objęcia akcji, obligacji lub bankowych papierów finansowej. Chodzi o dokapitalizowanie instytucji, którym Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w programie naprawczym zaleciła podwyższenie funduszy własnych

podano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

W przypadku utraty wypłacalności instytucji finansowej rząd w imieniu skarbu państwa będzie mógł dokonać przejęcia instytucji finansowej. Przejęciem będzie przymusowy wykup akcji od dotychczasowych akcjonariuszy po cenie wynikającej z aktualnej ich wyceny.

Źródło: http://gospodarka.gazeta.pl/Gielda/1,85951,6256676,Polski_rzad_bedzie_mogl_udzielac_gwarancji_i_przejmowac.html