Obywatele ufają swoim posłom

W związku z interwencjami poselskimi mieszkańców Łodzi w sprawie kredytów hipotecznych – poseł Joanna Skrzydlewska skierowała pisma do Komisji Nadzoru Bankowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Jak widać mieszkańcy Łodzi, siedziby bankozaura, ufają swojej posłance i szukają u niej pomocy. Mamy nadzieję, że Pani poseł będzie wspierać wszystkich w ich sporze z bankiem i że na tej jednorazowej akcji się nie skończy.

Klienci! Do… posłów?