Klienci BRE odpowiadają na zaproszenie banku

mBank ? jeden  z banków grupy BRE, który ?zapomniał? obniżyć oprocentowanie kredytów swoim klientom z tzw. ?starego portfela? zaprosił ich na spotkanie celem ?przedyskutowania stanowisk obu stron?.  Już w dzień po skierowaniu zaproszenia, można  się było z wypowiedzi wiceprezesa Mastalerza dowiedzieć, że bank nie zamierza obniżać naszych kredytów, zaś jeśli klienci nie akceptują tego faktu, mogą przenieść swoje kredyty gdzie indziej. Wiadomo więc, że spotkanie nie może dotyczyć obniżenia marż (bo wysokie marże są elementem strategii grupy) a tylko poinformowania dlaczego muszą być wysokie.
Klienci występujący na forum pod dającymi anonimowość nickami  ?ze względów bezpieczeństwa? musieliby podać identyfikujące ich numery PESEL.  Problem ?starych kredytów? dotyczy dwóch banków grupy ? abstrahując nawet od formuły spotkania,  trudno zrozumieć dlaczego tylko jeden z nich je zaproponował.
Warto przypomnieć wczorajszą informację PAP, że UOKiK postanowił skierować do sądu sprawę, będącej przedmiotem sporu, klauzuli umowy pozwalającą bankowi kształtować arbitralnie oprocentowanie kredytu.
Klienci skupieni wokół forum nabiciwmBank.pl oraz strony mStop.pl są żywotnie zainteresowani spotkaniem, jednakże zdecydowanie nie powinna być to rejestrowana na potrzeby PR prezentacja, a robocze spotkanie, którego celem jest wypracowanie kompromisu nim rozwiązanie narzuci Bankowi sąd.
Wydaje się, że jeśli Bank będzie czekał z uczciwym rozwiązaniem problemu naszych kredytów na wyrok Sądu, zostanie to źle odebrane nie tylko przez bezpośrednio zainteresowanych kredytobiorców, ale przez wszystkich klientów.

Treść odpowiedzi skierowanej do banku dostępna jest na tej stronie

Treść odpowiedzi w PDF: Pobierz