Podobno nie kopie się leżących…

Wykres zmiany oprocentowania w Multibanku z podziałem na marżę i stawkę LIBOR3M.

Składniki oprocentowania k.hipotecznego w multibanku

Składniki oprocentowania k.hipotecznego w multibanku