Oświadczenie

Oświadczenie administratorów stron mstop.pl i nabiciwmbank.pl

Pieniądze zebrane z reklam wyświetlanych na stronach są w całości przeznaczone na utrzymanie serwerów oraz na akcję promocyjną problemu klientów banków mBank, Multibank (ewentualnie innych banków stosujących podobne praktyki) posiadających kredyty hipoteczne tzw. „starego portfela”. Akcja promocyjna może polegać na: wykupywaniu powierzchni reklamowych na bilboardach, w serwisach internetowych, w prasie.

Zwracamy się do wszystkich poszkodowanych: jeśli uważacie, że reklamy powinny zniknąć z naszych serwisów – znikną. Prosimy o maile oraz odpowiednie wpisy na forum.