UOKIK przeciwko BRE i Millennium!

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poddaje w wątpliwość 11 klauzul z umów BRE (mbank i multibank) oraz Millennium. Kwestionowane klauzule dotyczą umów o kredyty hipoteczne zaciągane w tych bankach. Według Newsweeka pozwy przeciwko bankom są już gotowe.

Urzędnicy UOKiK poddali analizie ponad 300 wzorców umów i wybrali z nich 11 klauzul wzbudzających wątpliwości.

Za Newsweekiem publikujemy treść wątpliwych zapisów. Jeśli SOKiK uzna, że są one niezgodne z prawem, zostaną umieszczone w rejestrze klauzul zabronionych i wszystkie banki w Polsce, nie tylko Millennium i BRE, będą musiały usunąć je ze stosowanych umów i odpowiednio aneksować wszystkie dotychczas zawarte. 1. Brak wskazania przesłanek lub terminów kontroli przedmiotu zabezpieczenia kredytu lub żądania wyceny.
2. Wskazanie zbyt ogólnych przesłanek uprawniających do zmiany postanowień regulaminów oraz tabel opłat i prowizji.
3. Prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu w sytuacji wypowiedzenia umowy przez bank.
4. Nieprecyzyjne kryteria zmiany oprocentowania kredytu.
5. Obowiązek dostarczenia bankowi wszelkich informacji dotyczących sytuacji finansowej, ekonomicznej i prawnej konsumenta.
6. Wskazanie zbyt ogólnych przesłanek żądania ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia kredytu.
7. Możliwość wskazywania przez bank wysokości oprocentowania innej niż przewidziana w umowie w przypadku oprocentowania stałego.
8. Brak wskazania procedur i częstotliwości przy pobieraniu opłat za telefoniczne upomnienie kredytobiorcy, korespondencję związaną z nieterminową spłatą kredytu, wyjazd interwencyjny do klienta.
9. Zlecanie badania stanu nieruchomości na koszt konsumenta w przypadku zaległości w spłacie kredytu.
10. Utrzymanie podwyższonego oprocentowania w przypadku zaległości w spłacie kredytu.
11. Postanowienia, zgodnie z którymi koszt ubezpieczenia nie podlega zwrotowi za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Źródło: http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/exclusive/uokik-uderza-w-millenium-i-bre,37172,1