Przedsiębiorco, przygotuj rezerwy

Od tygodnia obowiązują zasady ustalania kar za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Przedsiębiorcy postępujący niezgodnie z prawem mogą samodzielnie policzyć, na jak wysoką karę muszą być przygotowani w razie niekorzystnej dla nich decyzji UOKiK.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów daje Prezesowi UOKiK możliwość nakładania kar finansowych na przedsiębiorców stosujących praktyki naruszające prawa konsumentów – najwyższa możliwa kara wynosi 10% od przychodu za rok poprzedzający wydanie decyzji.

Od 2 marca 2009 znane są dokładne podstawy naliczania kar, dzięki czemu zwiększona została transparentność w zakresie metodologii ustalania sankcji.

Wysokość kary za używanie postanowień wpisanych do Rejestru klauzul niedozwolonych zależeć będzie od stopnia ich szkodliwości dla konsumentów, w tym długości stosowania niedozwolonych postanowień.

Ustalając ostateczną kwotę Prezes Urzędu może wziąć pod uwagę także okoliczności łagodzące ? np. zaprzestanie praktyki przed wszczęciem postępowania, aktywne współdziałanie z Prezesem UOKiK czy dobrowolna rekompensata dla osób poszkodowanych niedozwoloną praktyką, jak i obciążające m.in. umyślność działania, ponowne naruszenie prawa oraz znaczne korzyści osiągnięte w nieuczciwy sposób.

Źródło: http://www.uokik.gov.pl/pl/informacja_i_edukacja/informacja/komunikaty_prasowe/art557.html