Wizerunek bankozaurusa

Na wspominanym już portalu PRfinansowy.pl rozwinęła się mała dyskusja dotycząca wizerunku bankozaurusa. W jednym z komentarzy autor artykułu pisze: Oczywiście profil Klientów mBanku jest szczególny – najlepszym tego dowodem jest akcja mstop.pl, jaką Ci Klienci podjęli (…). Ze względu na taką właśnie grupę docelową kryzys ten może być szczególnie bolesny. Marka mBanku do tej pory niosła w sobie obietnicę dialogu, elastyczności i otwartości. Obecne wydarzenia zadają kłam tym wartościom, czego efektem jest spektakularna akcja. zobacz komentarz

Swoją drogą, Panie Pawle, czekamy teraz na artykuł z radami dla mstop.pl 🙂