mbank rzuca ułamkiem procenta w klientów

Dnia 27 marca 2009 roku ulegnie zmianie oprocentowanie  kredytów mPLAN hipoteczny tzw. starego portfela (udzielonych przed 01.09.2006). Zmiana dotyczy kredytów w złotych oraz we frankach szwajcarskich:

PLN ? obniżka o 0,80 p.p
CHF ? obniżka o 0,25 p.p

No cóż, w porównaniu ze spadkiem stóp w Szwajcarii i LIBOR o ponad 2 punkty procentowe… Żaden sensowny komentarz nawet nie przychodzi do głowy.

W blogu mbanku można przeczytać, że zgodnie z postanowieniami Umowy kredytu zmiana oprocentowania dla kredytu następuje w terminie spłaty raty, przypadającym według harmonogramu spłat po dniu, od którego obowiązuje zmienione oprocentowanie w mBanku.

Zmiana dotyczy także kredytów samochodowych.

Źródło: http://www.mbank.pl/blog/artykul.html?id=360

Informacja dla mediów:

Obniżka oprocentowania kredytów hipotecznych mPlan denominowanych w CHF zaciągniętych w mBanku przed 01 września 2006 roku o 0,25 p.p. nie odzwierciedla zmiany stóp procentowych w Szwajcarii ani spadku LIBOR, które spadły o ponad 2 p.p. Istotne jest także, że jest to pierwsza reakcja mBanku na zmianę LIBOR od czasu ostatniej podwyżki z dnia 2007/07/02. Ponadto obniżka stoi w sprzeczności ze stanowiskiem przedstawicieli BRE i mbanku, którzy jeszcze kilkanaście dni temu twierdzili, że koszt pozyskania pieniądza na obsługę tych kredytów wzrósł dziesięciokrotnie i żadnych obniżek nie będzie. Podwyżki oprocentowania w latach 2006-2007 odbywały się bardzo szybko po wzroście LIBOR, a ich wysokość była większa od wzrostu LIBOR o 0,05 p.p.:

2006.07.01 +0,30 p.p
2006.08.15 +0,30 p.p
2006.11.10 +0,30 p.p
2007.02.01 +0,30 p.p
2007.07.02
+0,30 p.p

W związku z tym uważamy, że ruch mBanku nie rozwiązuje problemu klientów.