Kolejne media o akcji mstop.pl

Była telewizja, dajmy i szansę radiu. RMF FM o skardze niezadowolonych klientów.

I ponownie prasa: bankozaury grasują…