UOKiK składa pozew do sądu

W czwartek 26 marca 2009 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta złożył do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozew o uznanie niektórych klauzul stosowanych w umowach banków za niedozwolone. Urząd kwestionuje między innymi klauzule dające bankowi zbyt dużą dowolność w interpretacji umowy, a tym samym niepozwalające klientowi określić np. kosztów kredytu.

Składany pozew dotyczy BRE banku (właściciel mbanku i multibanku), ale wyrok będzie prawomocny w stosunku do wszystkich banków.

Doskonałym przykładem takiej klauzuli jest paragraf z umów kredytu hipotecznego zaciąganych przez klientów w mbanku i multibanku (oba należą do BRE), który pozwala bankowi zmieniać oprocentowanie, ale nie określa precyzyjnie przesłanek do obniżenia bądź podwyższenia oprocentowania.

Jeśli sąd uzna jakieś klauzule za niedozwolone – znajdą się w specjalnym rejestrze i od tej pory żaden bank nie będzie mógł ich stosować. Korzyścią dla klientów, którzy już mają kredyty z takimi klauzulami, jest brak potrzeby udowadniania swoich racji co do zapisów umów przed sądami powszechnymi. Osoby, które uznają, że banki podwyższały im oprocentowanie nielegalnie będą mogły złożyć pozwy, a sądy będą musiały w swych orzeczeniach brać pod uwagę wyrok SOKiK.

Jednak nawet jeśli wyrok sądu będzie po stronie ochrony interesów konsumentów – klienci znajdą się dopiero na początku drogi w walce z bankami o traktowanie na uczciwych zasadach. Ale wyposażeni w dobre oręże.

Więcej: http://www.uokik.gov.pl/pl/informacja_i_edukacja/informacja/komunikaty_prasowe/art561.html