Opłaty za darmow ekonto

Znana instytucja finansowa  na „m” wprowadza opłaty za prowadzeni ekonta.

Żaden z pracowników nie zdecydował się na skomentowanie sytuacji. Rzecznik prasowa odsyła do nowej tabeli opłat i prowizji: „Tam jest wszystko. Kto wykorzystuje aktywni ekonto – zapłaci mniej”.

Tabela opłat i prowizji:

  1. Otwarci ekonta: 24pln (opłata nie jest pobierana, gdy otwarci ekonta nastąpi w placówce).
  2. Prowadzeni ekonta: 9pln miesięcznie (opłata jest zmniejszana o 1pln za każdy 1000 pln regularnych miesięcznych wpływów).
  3. Wypłata z bankomatów banku: 0 pln (dla kwot poniżej 90 pln, we wtorki, środy i soboty niebędące dniami parzystymi, w godzinach od 6:30 do 7:30 i od 01:30 do 03:15).
  4. Wypłata z bankomatów innych banków: 3%, nie mniej niż 5pln.

Zmianie ulegnie również oprocentowani ekonta: konto w PLN oprocentowane jest -0,25%. To oznacza, że im więcej ktoś trzyma na koncie, tym więcej… płaci.

(1k)