„Dialog” mbanku z inicjatywami nabiciwmbank i mstop

„Dialog” mbanku z inicjatywami nabiciwmbank i mstop

Do skrzynek email przedstawicieli BRE banku trafiła odpowiedź klientów skupionych wokół inicjatyw nabiciwmbank.pl i mstop.pl na publiczną deklarację prowadzenia rozmów między BRE a przedstawicielami ww. inicjatyw.

Szanowni Państwo

Gdy proponowaliśmy podjęcie rozmów z klientami skupionymi wokół
inicjatyw konsumenckich – nabiciwmbank.pl i mstop.pl, na którą to
propozycję odpowiedzieliście pozytywnie listownie i na łamach bloga
mBanku, zależało nam na wypracowaniu rozwiązania zaistniałego sporu
dotyczącego umów kredytów hipotecznych tzw. „starego portfela”.

Późniejsza korespondencja prowadzona przez przedstawicieli klientów –
podkreślamy – skupionych wokół inicjatyw nabiciwmbank.pl i mstop.pl,
(a więc – zarejestrowanych, bądź rejestrujących się w przyszłości,
posiadających kredyt „starego portfela CHF”, domagających się uznania
zapisów w umowach za niezgodne z prawem, itd.) z Państwem, jako
reprezentantami poważnej wydawało się instytucji finansowej, skłaniała
nas ku przypuszczeniu, że dialog jest możliwy i zbliża nas do
wspólnego celu, jakim jest wypracowanie pakietu rozwiązań dla jak
największego grona klientów, którzy nie uznają Państwa oferty za
korzystną.

Jednakże ostatnie działania Państwa przedstawicieli na forach
internetowych i blogach, a także oficjalne stanowisko opublikowane na
stronach BRE Banku dot. m.in. inicjatyw konsumenckich –
nabiciwmbank.pl i mstop.pl, pozwalają nam sądzić, że zależy Państwu
jedynie na osiągnięciu korzyści PR (szczególnie przez pierwszą
rozprawą sądową w SOKiK) i utrzymaniu status quo przez pozorowanie
ruchów zmierzających do rozwiązania problemu klientów oraz
maksymalizowanie korzyści ekonomicznych nie zważając na relacje z
klientami. Wykorzystujecie Państwo sytuację, w której na dzień
dzisiejszy klienci nie mają rozsądnego wyboru ekonomicznego, co –
wbrew oficjalnemu stanowisku pracowników BRE – nie jest spowodowane
wyższymi marżami u konkurencji, a mówiąc wprost – kosztami związanymi
z uzyskaniem nowego kredytu i zmianą podejścia banków do badania
zdolności kredytowej.

W naszej opinii napięta atmosfera wytwarzana obecnie wokół sporu i
podsycana przez pracowników banków grupy BRE w publicznych
wypowiedziach, często zawierających stwierdzenia „mijające się z
prawdą” bądź obraźliwe dla klientów – nie służy podjęciu próby
rzeczowych rozmów. Podtrzymujemy naszą ofertę prowadzenia dialogu, ale
nie w ten sposób i nie w takich okolicznościach. Jednocześnie
zachęcamy do indywidualnych rozmów z klientami, którzy zdecydują się z
Państwem rozmawiać osobiście.

Ponownie wzywamy do przemyślenia stanowiska banków grupy BRE oraz
powrót do rozmowy na temat – punktów zmierzających do ustalenia
warunków rozmowy (przedstawiciele inicjatyw konsumenckich oraz
przedstawiciele banków grupy BRE) na temat pakietu rozwiązań dla
klientów starego portfela CHF. Rozmowa taka powinna toczyć się
jednakże w otoczeniu i atmosferze spokoju, a nie w okoliczności
eskalowania niepotrzebnych napięć.

Wyrażamy nadzieję iż rozumiecie Państwo, że w tej sytuacji – do czasu
podjęcia rzeczowych rozmów – nadal mogą być z naszej strony prowadzone
działania informacyjne o adekwatnej skali i natężeniu, mające na celu
ukazanie złożoności sytuacji klientów z kredytami CHF w bankach grupy
BRE. Nie wykluczamy także innych form działań, w tym prawnych:
dochodzenia przez osoby skupione wokół inicjatyw konsumenckich
nabiciwbrebank.pl i mstop.pl przestrzegania zapisów z umów
kredytowych, z interpretacją niejasnych zapisów na korzyść klientów –
bez oczekiwania na wyrok SOKiK czy też indywidualnych postępowań
sądowych, które mają miejsce.

Klienci skupieni wokół inicjatyw
nabiciwmbank.pl
mstop.pl

Jak zaznaczono to w liście – przedstawicielom klientów zależy na rzeczowej rozmowie, w sprzyjającej atmosferze. Celem rozmów ma być wypracowanie pakietu rozwiązań, z których każdy zainteresowany będzie mógł wybrać coś dla siebie – jeśli zechce.

Zobacz też: W oczekiwaniu na rzeczowy dialog