mBank odpowiada nabitym i mstop

mBank odpowiada nabitym i mstop

Poniższy list został przekazany na adresy inicjatyw klientów mbanku i multibanku oraz opublikowany na stronach mbanku.

Szanowni Państwo,

nasza propozycja spotkania z reprezentacją Klientów ?starego portfela? jest ciągle aktualna.

Zależy nam na tym, by spotkanie jak najlepiej spełniło oczekiwania obu stron. Na Państwa prośbę w poprzedniej odpowiedzi, skonkretyzowane zostały z naszej strony data, miejsce, czas i formuła spotkania. Na spotkaniu chcieliśmy porozmawiać z Wami o nowej ofercie, nad którą obecnie pracujemy. Jej szczegóły zostaną przedstawione wszystkim w najbliższych tygodniach.

Opierając się na ponownej deklaracji prowadzenia dialogu, którą otrzymaliśmy wczoraj, prosimy o informację z Państwa sugestiami co do szczegółów spotkania.

Jednocześnie zapewniamy, że nasi doradcy w mBanku i MultiBanku są stale do dyspozycji Klientów. Podczas spotkań rozmawiają i ustalają indywidualne warunki dotyczące umów kredytowych. Takie zachowania z naszej strony deklarowaliśmy wielokrotnie wcześniej.
Z naszej strony jedyny warunek, o którego spełnienie prosimy, to jawność naszych kontaktów. Dostosowaliśmy się do zaproponowanej formuły komunikacji ? poprzez email. Jednocześnie w każdym naszym emailu prosimy o ujawnienie tej korespondencji wszystkim zainteresowanym. Nie widzimy zasadności ?obejmowania wzajemną klauzulą poufności treści i zakresu rozmów?, skoro jednocześnie  pada deklaracja, że spotkanie ma na celu wypracowanie pakietu rozwiązań dla jak największego grona Klientów.

Jeszcze w lipcu komunikowali Państwo, brak chęci dialogu ze strony banku. Nie zgadzaliśmy się z tym stwierdzeniem, ale postanowiliśmy podjąć próbę rozmowy na jeszcze jednym polu ? forum nabiciwmbank.pl. Tymczasem przedstawiciele mEkipy krótko po zarejestrowaniu się zostali przeniesieni do zamkniętej części forum tak, aby ich wypowiedzi nie były widoczne dla ogółu odwiedzających stronę. Wczoraj udało nam się osiągnąć w tej sprawie kompromis. Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo, przynajmniej częściowo, zrezygnować z ograniczeń dla mEkipy na forum. Mamy nadzieję, że kompromis osiągniemy także w innych kwestiach, o których rozmawiamy.

Wobec Klientów ?starego portfela? mamy wspólne zobowiązanie ? rzetelnego przedstawiania tej sprawy. Nie można więc wybiórczo informować opinii publicznej na temat historii naszych kontaktów.
Sugestia, że nie ma rozmów z bankiem na temat spotkania, innych niż lipcowa wymiana deklaracji na mstop
i mBlogu, jest nieuczciwa. Nie tylko wobec nas, partnerów w tej dyskusji, ale wszystkich Klientów ?starego portfela? zainteresowanych sprawą.

Z wszystkich powyższych powodów zdecydowaliśmy się opublikować całą naszą korespondencję na mBlogu. Dajemy tym samym każdemu, kto jest tematem zainteresowany, możliwość wyrobienia sobie opinii o historii naszych relacji w oparciu o fakty, nie deklaracje ani interpretacje.

Apelujemy ponownie o rzetelność w informowaniu o naszych kontaktach. Prosimy o publikację naszej odpowiedzi na Państwa stronie internetowej.

Niezmiennie pozostajemy do dyspozycji w kwestii spotkania.
Naprawdę liczymy na rzeczowy, jawny dialog z Państwem. Mamy nadzieję, że Państwu także na nim zależy.

Pozdrawiam,
Paweł Kucharski

Zobacz, jaka trafiła tego samego dnia do mbanku odpowiedź.