Nabici i mstop odpowiadają mbankowi

Nabici i mstop odpowiadają mbankowi

W odpowiedzi na list przedstawicieli mbanku – tego samego dnia wystosowana została odpowiedź ze strony mstop.pl i nabiciwbrebank.pl:

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa apele i prośby o pomoc we „wspólnym wypracowaniu rozwiązania problemu razem z Klientami”, wystosowaliśmy deklarację z dnia 15-07-2009 (opublikowane na stronie mstop i forum nabiciwbrebank.pl pod nazwą „W oczekiwaniu na rzeczowy dialog„) o naszej gotowości do próby rozwiązania zaistniałej sytuacji w trybie innym niż na drodze sporu sądowego. Zaprosiliśmy społeczność klientów tzw. „starego portfela” z forum nabiciwmbank.pl i mstop.pl do aktywnego włączania się w ten proces (przesyłanie pytań i propozycji na specjalnie przeznaczone do tego adresy).

Warunkiem rozpoczynania jakiegokolwiek dialogu jest jednak ustalenie najbardziej podstawowych założeń technicznych ewentualnego spotkania (jak np. agenda, kalendarz, cel spotkania, skład, czas, obecność mediów, sposób rejestracji przebiegu spotkania) pomiędzy przedstawicielami stron. W naszym przekonaniu do takiego konsensusu jeszcze nie doszło.

W naszym odczuciu takie spotkanie powinno być przygotowane profesjonalnie – być transparentne (zaproponowaliśmy możliwość stenotypowania), bez obecności mediów i „ekspertów” (uznaliśmy Państwa propozycję za niezasadną próbę budowania wizerunku banku), w terminie ustalonym, ale z należytym wyprzedzeniem (potrzebnym nam do wypracowania propozycji do omówienia i wyłonienia reprezentacji). Samo ewentualne spotkanie toczyć się powinno wokół ściśle ustalonego szablonu i agendy, z precyzyjnie wyznaczonym celem, aby nie powtórzyć sytuacji, jaka miała miejsce z inicjatywą banku z dnia 14-02-2009 (przypominamy – spotkanie zorganizowane przez mBank w Łodzi zakończyło się bezowocnie, a przybyło na nie jedynie 5 Klientów, m.in dlatego że bank domagał się ujawnienia personaliów uczestników).

W odpowiedzi na Państwa oświadczenie, podtrzymujemy ze swojej strony naszą chęć spotkania i podjęcia próby rozwiązania problemu BRE Banku i klientów „ze starym portfelem CHF”. Podkreślamy, że będzie to jednak możliwe po ustaleniu warunków spotkania oraz uzgodnieniu składu delegacji przez społeczność forumowiczów. Tymczasem zapraszamy przedstawicieli banku do odpowiedzi na pytanie Klientów, postawione na forum nabiciwmbank.pl oraz za pośrednictwem blogu redaktora Macieja Samcika („Gazeta Wyborcza”).

Wzywamy do podjęcia korespondencji w odpowiedniej formie, zmierząjącej do ustalenia szczegółów technicznych.

Pozdrawiamy,
Zespół zarządzający forum NabiciWmBank.pl oraz mStop.pl

Pozdrawiam, Jacek ‚B!gj@ck’ D.
Administrator i założyciel forum NabiciWmBank.pl

Zostałeś nabity w mBank? Zapraszamy na forum – http://nabiciwmbank.pl/ !
Uwaga:
Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostęp osób trzecich do tej wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i adresatem niniejszej wiadomości, informujemy, że rozpowszechnianie lub kopiowanie oraz jakiekolwiek czynienie z niej użytku jest zakazane i może naruszać prawo. Dziękujemy za poinformowanie nadawcy oraz za usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.