Kłopoty BRE? KNF bada sprawę

Polska Agencja Prasowa donosi:

Klienci banków należących do grupy BRE, którzy zaciągnęli kredyty we frankach skarżą się na wysokie raty. Bankowcy twierdzą, że ich klienci mogli zmienić umowy. Spór bada Komisja Nadzoru Finansowego.

„Do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wpływają skargi dotyczące oprocentowania kredytów w walutach obcych zaciągniętych przed wrześniem 2006 r.” – poinformowała PAP Marta Chmielewska-Racławska z KNF. Powiedziała, że skargi złożyli klienci banków z grupy BRE.

Chmielewska-Racławska z KNF powiedziała: „Problem warunków zmiany stopy procentowej kredytów zapisanych w umowie jest nam znany. Obecnie analizujemy skargi klientów. W takich sytuacjach wzywamy bank do zajęcia stanowiska wobec skarżącego i przesłania nam kopii odpowiedzi udzielonej klientowi.”

Dodała, że jeżeli KNF uzna, iż doszło do naruszenia przepisów lub interesu klientów, podejmie „dalsze czynności nadzorcze”.

Źródło: http://gielda.onet.pl/0,1906935,wiadomosci.html